Dotace na přepravní terminály v roce 2019

22. února 2018 | Veřejný sektor

ITI Olomoucké aglomerace, ITI Brno a ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyhlásily pro rok 2019 dotace na přepravní terminály.

Oprávněnými žadateli jsou kromě krajů a obcí také svazky obcí nebo soukromí dopravci ve veřejné dopravě.

CO LZE Z DOTACE NA PŘEPRAVNÍ TERMINÁLY HRADIT

Z výzvy IROPu lze hradit zejména stavby, stavební úpravy a nákup vybavení. Žadatelé mohou například rekonstruovat stará autobusová nebo vlaková nádraží a proměnit je na moderní přepravní terminály.

Okruh způsobilých výdajů je takřka neomezený. Z dotace na přepravní terminály lze proplatit příjezdové komunikace v prostoru terminálu, zastávkové plochy, zálivy, nástupiště včetně zastřešení, komunikace pro chodce a cyklisty, parkoviště, podzemní garáže, podchody, eskalátory a mnoho dalšího.

Kromě rekonstrukce vlakových a autobusových nádraží lze z dotace hradit také rekonstrukci nebo výstavbu samostatných záchytných parkovišť, která mají vazbu na různé přestupní uzly, terminály nebo zastávky veřejné dopravy. Podporovány jsou především Park&Ride, Kiss&Ride, Bike&Ride and Park&Go systémy. Typickým příkladem takého projektu může být nové parkoviště u frekventovaného nádraží nebo zastávky veřejné dopravy, kde cestující odstaví svá osobní vozidla a do zaměstnání dále pokračují veřejnou dopravou.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Výzva má mnoho specifik. Doporučujeme proto sjednat si s námi schůzku a důkladně prozkoumat varianty projektu.

Jedním z omezení u parkovacích systémů je například maximální možná vzdálenost parkoviště od dopravního terminálu či zastávky. Terminál a parkoviště musí mít přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, případně bezbariérovou komunikací pro pěší s přechodem pro chodce o délce max. 150 m.

TERMINÁL V MOHELNICI

Městu Mohelnice jsme pomohli získat dotaci ve výši 55 milionů korun na vybudování nového přepravního terminálu s podzemním parkovištěm. Město tím vyřešilo palčivý problém s parkováním a zároveň zvýšilo komfort cestujících. Cestující donedávna blokovali svými vozidly centrum města, po realizaci projektu mohou naopak zaparkovat svá vozidla v podzemní garáži a do zaměstnání dále pokračovat veřejnou dopravou. Benefitem projektu je také fakt, že z historického centra zmizelo staré, nevzhledné nádraží a naopak vznikl nový, moderní přepravní terminál s odpočinkovými plochami. O již zrealizovaném projektu psala také regionální média. Inspirujte se vizualizací projektu a ozvěte se nám. Pomůžeme Vám připravit projekt tak, abyste na dotaci dosáhli i Vy. Odkaz naleznete zde.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Územní rozhodnutí

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Dopravně inženýrskou analýzu

Výše dotace

  • Dopravci 85% 85%
  • Obce 90% 90%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.
Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!