Dotace na informační systémy

20. dubna 2016 | Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil dotace na informační systémy.  Zájemci mohou podávat žádosti o dotaci až do konce roku 2017 nebo do výčerpání finanční alokace výzvy. Pro žadatele je do uvedeného data připravena zhruba 1 mld. Kč.

Oprávněnými žadateli jsou kromě krajů a obcí také organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

CO LZE Z DOTACE NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY HRADIT

Z výzvy IROPu lze hradit zejména výdaje spojené s rozvojem a modernizací stávajících informačních systémů. Z dotace na informační systémy lze rovněž pořídit zcela nový informační systém. Lze podpořit také budování, rozvoj nebo modernizaci regionálních datových center.

Obce mohou například vytvářet nové nebo modernizovat stávající podpůrné informační systémy, kterými řídí své finance (rozpočty, účetnictví, controlling…) či lidské zdroje (docházku, mzdy, personalistiku…). Aktivity mohou směřovat také ke spisovým službám, různým portálům pro občany a úředníky nebo dokonce ke krizovému řízení území, například v případě živelných pohrom.

Zajímavá je také možnost pořídit dotykovou digitální úřední desku.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Výzva má mnoho specifik. Doporučujeme proto sjednat si s námi schůzku a důkladně prozkoumat varianty projektu.

Například datové centrum lze podpořit pouze v případě, že je součástí projektu také pořízení nebo modernizace informačního systému.

Aby mohla být žádost o dotaci podpořena, musí systém zajistit minimálně tři nové funkcionality. Tím je například myšleno zrychlení stávajícího systému, zvýšení jeho bezpečnosti a spolehlivosti, elektronizace dalších vnitřních procesů obce a podobně.

Dalším omezením může být také minimální výše výdajů projektu. Projektové záměry musí začínat minimálně na 1 mil. Kč.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Souhlasné stanovisko architekta eGovernmentu

Z

Průzkum trhu

Výše dotace

  • Organizace zakládané obcemi 85% 85%
  • Organizace zřizované obcemi 90% 90%
  • Obce 90% 90%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!