VYBRANÉ REFERENCE

Desítkám obcí a měst jsme pomohli zrealizovat projekty v hodnotě přesahující jednu miliardu korun

Autobusové nádraží v Mohelnici

Pomohli jsme s výstavbou moderního přepravního terminálu v srdci Mohelnice. Součástí stavby je velké podzemní parkoviště pro desítky automobilů.

Bezpečnost dopravy v České Třebové

Podél frekventované silnice I. třídy se podařilo zrealizovat množství opatření zvyšujících bezpečnost dopravy. Byly zrekonstruovány chodníky v délce několika km, vznikly nové ochranné ostrůvky, přechody pro chodce a zastávky veřejné dopravy. 

Cyklostezka Libivá

Nová cyklostezka podél silnice I. třídy svádí cyklistickou dopravu z frekventované komunikace, po které denně projede více než 12 tis. vozidel. Významně tak chrání životy cyklistů i pěších a zpřístupňuje možnost dojížďky do zaměstnání na kole.

Záchytné parkoviště Zábřeh na Moravě

Po dlouhá léta se v okolí vlakového nádraží řidiči potýkali s kritickým nedostatkem parkovacích míst. Jsme rádi, že jsme městu pomohli získat dotaci na výstavbu záchytného parkoviště pro 100 automobilů.

Středisko volného času Rýmařov

Město Rýmařov kompletně zrekonstruovalo starý nevyužívaný objekt a přebudovalo jej na moderní středisko volného času pro děti, ve kterém se nyní nachází množství zájmových kroužků, například velmi oblíbená robotika a 3D tisk.

Energetické úspory ZŠ Rovensko

Obec Rovensko díky dotaci z OPŽP zrealizovalo rozsáhlé snížení energetické náročnosti budovy základní školy. Nemovitost byla kompletně zateplena, byla osazena nová izolační okna a instalovala se výkonná rekuperační jednotka, díky které budou žáci během pobytu ve škole dýchat čerstvý vzduch plný kyslíku.

Sociální zařízení pro týdenní stacionář

Podařilo se nám získat štědrou dotaci na kompletní rekonstrukci sociálního zázemí týdenního stacionáře, který poskytuje pobytové služby klientům s tělesným i mentálním omezením.

Sociální bydlení v Koryčanech

Město Koryčany za pomoci dotace z IROP vybudovalo objekt se sociálními byty. Sociální byty slouží nízkopříjmovým občanům obce, například matkám samoživitelkám.

ZŠ Rájec-Jestřebí

Základní škola v Rájci-Jestřebí díky dotaci významně navýšila kvalitu poskytovaného vzdělávání. Z dotace IROP zafinancovala stavební úpravy, díky kterým se stala bezbariérově dostupnou školou, zmodernizovala učebny přírodních věd i učebny jazyků a nakoupila obrovské množství nákladných výukových pomůcek.

Rekultivace skládky v Mohelnici

Po dlouho očekávané asanaci skládky přistoupilo město Mohelnice k biologické rekultivaci povrchu. Prostor bývalé skládky byl znovu zatravněn a proběhla zde výsadba stromů, keřů a další doprovodné zeleně.

Střední odborné učiliště Velký Újezd

S radostí jsme pomohli zrealizovat projekt, díky němuž došlo k rekonstrukci odborných učeben a k pořízení profesionálního vybavení. Práce s tímto vybavením připraví studenty na reálné pracovní prostředí.

AKTUÁLNĚ PRACUJEME NA PROJEKTECH PRO

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!