Dotace na sociální bydlení v roce 2024

Dotace na sociální bydlení v roce 2024

IROP vyhlásil nové výzvy a začne poskytovat významně zajímavější dotace na sociální bydlení v roce 2024. Pro obce, neziskové organizace a církve jsou připraveny téměř 2 mld. Kč a podmínky jsou výrazně benevolentnější než u předchozích výzev. Ze strany obcí očekáváme...

Cestovní ruch

Cestovní ruch

V březnu 2024 bude zahájen příjem žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu Dotace je poskytována ve výši 60 %. Oprávněnými žadateli jsou obce, neziskové organizace i církve. Maximální výše způsobilých výdajů je omezena na 10 milionů Kč. Minimální výše projektu...

Síťová infrastruktura veřejné správy

Síťová infrastruktura veřejné správy

V květnu 2024 bude zahájen příjem žádostí o dotaci na vybudování a rozvoj neveřejné síťové infrastruktury a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS). Dotace je poskytována ve výši 70 %. Oprávněnými žadateli jsou obce. Maximální...

Dotace pro SVČ a ZUŠ v roce 2024

Dotace pro SVČ a ZUŠ v roce 2024

Integrovaný regionální operační program započne již v dubnu 2024 rozdělovat dotace pro střediska volného času a dotace pro základní umělecké školy. Oprávněnými žadateli jsou obce, školy a kraje.CO LZE Z DOTACE PRO sVČ A ZUŠ HRADIT Lze rekonstruovat staré učebny,...

Dotace z IROP 2021 – 2027

Dotace z IROP 2021 – 2027

V polovině roku 2022 spustí IROP nové výzvy v rámci programového období 2021 – 2027. V rámci nastupujícího období se bude rozdělovat celkem 124,8 mld. Kč. Velká část z těchto prostředků bude určena na dotace pro obce, dotace pro města. Dále bude možné čerpat dotace...

Dotace z OPŽP 2021-2027

Dotace z OPŽP 2021-2027

V polovině roku 2022 spustí OPŽP nové výzvy v rámci programového období 2021 – 2027. Velká část prostředků bude určena na dotace pro obce, dotace pro města. Dále bude možné čerpat dotace pro neziskové organizace, dotace pro církve, dotace pro zdravotnictví, dotace pro...

Dotace pro základní školy 2022

Dotace pro základní školy 2022

Integrovaný regionální operační program započne již v červnu 2022 rozdělovat dotace pro základní školy. Oprávněnými žadateli jsou města, obce a veřejné i soukromé školy.CO LZE Z DOTACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY HRADIT Lze rekonstruovat staré učebny, případně pořídit nové...

Dotace na sociální bydlení v roce 2022

Dotace na sociální bydlení v roce 2022

  DOTACE NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ROCE 2022  V září 2022 zahájí IROP příjem žádostí o dotace na sociální bydlení. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce a neziskové organizace, které poskytují registrované sociální služby podle zákona o sociálních službách. CO LZE...

Vysokorychlostní internet v roce 2022

Vysokorychlostní internet v roce 2022

V dubnu 2022 byl zahájen příjem žádostí o dotaci na vybudování vysokokapacitního připojení k internetu. Oproti dřívějším pravidlům je nově možné získat až 80 % dotaci na náklady spojené s realizací projektu. Novinkou je také možnost pokrýt vybrané socioekonomické...

Národní dotace na kanalizace a vodovody

Národní dotace na kanalizace a vodovody

V listopadu 2019 vyhlásí Národní program Životní prostředí nové dotace na kanalizace a vodovody. Dotace budou poskytovány také na výstavbu, modernizaci či intenzifikaci čistíren odpadních vod. Ve výzvě budou pro žadatele k dispozici zhruba 2,5 mld. Kč. Oprávněnými...

Dotace v roce 2020 – harmonogram

Dotace v roce 2020 – harmonogram

V roce 2020 rozdělí ministerstva a magistráty velkých měst dotace v objemu miliard korun. Častým problémem a překážkou v čerpání evropských dotací ze strany obcí a firem bývá nepřipravenost žadatelů. Pokud se o výzvě doslechnou až těsně před jejím vyhlášením, bývá již...

Dotace pro ITI Olomouc v roce 2019

Dotace pro ITI Olomouc v roce 2019

  Integrovaný regionální operační program (IROP) i Operační program Životní prostředí (OPŽP) vyčlenily několik miliard na dotace pro ITI Olomouc. ITI Olomouc je území okolo olomoucké metropole, díky němuž mohou obce, které se nachází ve spádové oblasti...

Dotace pro ITI Brno v roce 2019

Dotace pro ITI Brno v roce 2019

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyčlenil několik miliard na dotace pro ITI Brno. ITI Brno je území okolo brněnské metropole, díky němuž mohou obce, které se nachází ve spádové oblasti Brna získat miliardové dotace z Evropské unie. ITI Brno rozdělí z...

Dotace pro ITI Ostrava v roce 2017

Dotace pro ITI Ostrava v roce 2017

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyčlenil několik miliard na dotace pro ITI Ostrava. ITI Ostrava je území okolo ostravské metropole, díky němuž mohou obce, které se nachází ve spádové oblasti Ostravy, získat miliardové dotace z Evropské unie. ITI...

Dotace na kanalizace a vodovody

Dotace na kanalizace a vodovody

V září roku 2017 vyhlásí Operační program Životní prostředí dotace na kanalizace a vodovody. Dotace budou poskytovány také na výstavbu, modernizaci či intenzifikaci čistíren odpadních vod. Ve výzvě na kanalizace a ČOV budou pro žadatele k dispozici zhruba 2,4 mld. Kč....

Podzimní dotace pro zemědělce

Podzimní dotace pro zemědělce

Ministerstvo zemědělství se již pomalu připravuje na spuštění příjmu žádostí k dotacím pro zemědělce. Prostřednictvím Portálu farmáře budou moci zemědělské podniky i běžní podnikatelé žádat o dotace pro zemědělce. Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 1. až 15. října...

Podzimní dotace pro firmy a podnikatele

Podzimní dotace pro firmy a podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest otevře již tento podzim dotace pro firmy a podnikatele. Zájemci o dotace z evropských fondů se budou ucházet o více jak 20 mld. Kč. Vyhlášení prvních výzev se očekává...

Dotace pro profi i dobrovolné hasiče

Dotace pro profi i dobrovolné hasiče

Integrovaný regionální operační program (IROP) rozdělí dotace pro hasiče. Výzva byla zveřejněna na konci tohoto měsíce a zájemci mohou o dotace z evropských strukturálních fondů žádat již od 1. července 2016. Žádosti je teoreticky možné podávat až do konce roku 2017....

Dotace na sociální podnikání

Dotace na sociální podnikání

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) výzvu na podporu sociálního podnikání. Zájemci  o dotace na sociální podnikání mohou podávat žádosti o dotaci až do 30. září 2016. Pro žadatele je do uvedeného...

Dotace na informační systémy

Dotace na informační systémy

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil dotace na informační systémy.  Zájemci mohou podávat žádosti o dotaci až do konce roku 2017 nebo do výčerpání finanční alokace výzvy. Pro žadatele je do uvedeného data připravena zhruba 1 mld. Kč. Oprávněnými...

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!