Síťová infrastruktura veřejné správy

3. listopadu 2023 | Veřejný sektor

V květnu 2024 bude zahájen příjem žádostí o dotaci na vybudování a rozvoj neveřejné síťové infrastruktury a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS).

Dotace je poskytována ve výši 70 %. Oprávněnými žadateli jsou obce.

Maximální dotace je omezena na 100 milionů Kč. Minimální výše projektu je 1 mil. Kč.

O dotaci je možné žádat od 14.5.2024 do 30.4.2025.

Na co je dotace poskytována?

Dotace je poskytována na prakticky veškeré náklady spojené s výstavbou nebo modernizací internetových sítí a backofficových zařízení:

 • Nákup vybudovaných komunikačních tras – optických vláken
 • Nákup HDPE trubky (následný záfuk vlákna),
 • Nákup mikrotrubičky (následný záfuk vlákna)
 • Přifouknutí vlákna do stávající trasy
 • Nákup odděleného prostoru v kabelovodu
 • Nákup trasy v kolektoru
 • Zemní a stavební práce spojení s budovánám a modernizací komunikační infrastruktury
 • Pořízení hmotného i nehmotného majetku (HW a SW zařízení)
 • Implementace, školení obsluhy, testovací provoz, provozní dokumentace

zásadní podmínky

Aby bylo možné v projektu uplatnit přímé výdaje na zemní a stavební práce, je nutné dodržet následující podmínky:

 

 • k projektu je přiložena příslušná platná strategie výstavby, provozu a regulace neveřejných sítí (obecní, krajská, popř. na úrovni centrálního správního úřadu) schválená zastupitelstvem;
 • provedení tzv. testu racionality – zmapování dostupnosti služeb poskytovaných prostřednictvím sítí vlastněných podnikateli v elektronických komunikacích a porovnání výše jimi požadované úplaty za poskytnutí služby s výší a návratnosti plánované investice. Test racionality je splněn, pokud žadatel prokáže, že investice je v daném případě vhodnější (bez ohledu na poskytnutí dotace) než úplata za poskytnutí služby, která je adekvátní investici. Z testu racionality bude také vyplývat, že v projektu takto vybudované (případně modernizované) sítě elektronické komunikace neduplikují již vybudovanou technickou infrastrukturu veřejných sítí elektronické komunikace prokazatelně využitelnou pro vznik neveřejné sítě veřejné správy.

Žadatel spolu s žádostí o dotaci dokládá souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu (dále také jako „OHA“).

Žadatel doloží příslušnou platnou strategii výstavby, provozu a regulace neveřejných sítí (obecní, krajská, popř. na úrovni centrálního správního úřadu) schválenou zastupitelstvem.

Žádost musí obsahovat

Z

Studie proveditelnosti

Z

Projektová dokumentace

Z

Položkový rozpočet

Z

Souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu

Z

Strategie výstavby, provozu a regulace neveřejných sítí

Výše dotace

 • Obce 70% 70%

%

Naše úspěšnost

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!