Dotace na zateplení veřejných budov v roce 2020

15. února 2019 | Veřejný sektor

Operační program Životní prostředí (OPŽP) rozdělí v roce 2020 dotace na zateplení veřejných budov a celkové snižování energetické náročnosti objektů sloužících veřejnosti. Pro žadatele jsou ve výzvě připraveny 2,5 mld. Kč. Žádosti je možné podávat do března 2021. Dotace jsou poskytovány až do výše 50 %.

Oprávněnými žadateli jsou města, obce, neziskové organizace, školy a církve.

 

CO LZE Z DOTACE NA ZATEPLENÍ VEŘEJNÝCH BUDOV HRADIT

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

  • zateplení pláště budovy;
  • výměna otvorových výplní;
  • výměna zdroje tepla;
  • jakákoliv další opatření mající prokazatelně vliv na snížení energetické náročnosti.

Samostatná opatření výměny zdroje tepla:

  • lze vyměnit pouze stávající zdroj tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebozemní plyn,
  • instalovat solárně-termických kolektory
  • instalovat systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Dotace na zateplení veřejných budov lze žádat na všechny objekty sloužící veřejnému zájmu: obecní úřady, školy, kulturní domy, pečovatelské služby neziskových organizací, hasičské zbrojnice a mnoho dalších.

 

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých a dlouhodobě nevyužívaných objektech. Jedná se o nemovitosti, u kterých nelze doložit spotřebu energie za období posledních 5 let.

U budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 % a k úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov 10 %.

V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva.

Dotace z tohoto programu nejsou poskytovány pro rodinné a bytové domy. O dotacích na snížení energetické náročnosti bytových domů si můžete přečíst v našem dalším článku ZDE.

Žádost musí obsahovat

Z

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení

Z

Stavební rozpočet

Z

Energetický posudek

Z

Odborný posudek výskytu vzácných živočichů

Z

Ekonomické podklady

Výše dotace

  • Úspora celkové energie ≥ 20 % 35% 35%
  • Úspora celkové energie ≥ 40 % 40% 40%
  • Úspora celkové energie ≥ 60 % 50% 50%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!