Dotace na odpadové hospodářství v roce 2019

15. února 2019 | Veřejný sektor

Operační program Životní prostředí (OPŽP) rozdělí dotace projektům, které jsou zaměřené na odpadové hospodářství. Zájemci mohou o dotace z evropských strukturálních fondů žádat od srpna 2019 do února 2020. Připravované dotace na odpadové hospodářství pro rok 2019 naleznete v našem HARMONOGRAMU VÝZEV.

Oprávněnými žadateli jsou města, obce, ale i podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby.

CO LZE Z DOTACE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADIT

Finance lze vynaložit na stavby, stavební práce, nákup zařízení a technologií, ale i na služby spojené s přípravou projektu.

Z dotace na odpadové hospodářství lze hradit zejména:

  • zařízení na energetické využití odpadů;
  • zařízení sběrných dvorů, překladišť a skladů odpadů;
  • zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady ke snížení nebo odstranění nebezpečných vlastností;
  • zpracování analýzy potenciálu odpadů, která je povinnou součástí žádosti o dotaci.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Materiálové využití odpadů už v této výzvě podporováno nebude. Dotace budou de facto poskytovány pouze na vybudování sběrných dvorů a míst pro energetické využití odpadů.

Žádost musí obsahovat

Z

Analýzu potenciálu produkce odpadů

Z

Územní rozhodnutí

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Kladné stanovisko krajského úřadu

Výše dotace

  • Obce 85% 85%
  • Podnikatelské subjekty 85% 85%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.
Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!