Dotace pro ITI Brno v roce 2019

24. února 2018 | Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyčlenil několik miliard na dotace pro ITI Brno. ITI Brno je území okolo brněnské metropole, díky němuž mohou obce, které se nachází ve spádové oblasti Brna získat miliardové dotace z Evropské unie. ITI Brno rozdělí z tohoto balíku v roce 2019 dotace zejména do oblastí dopravy a odpadového hospodářství.

Oprávněnými žadateli jsou města, obce, neziskové organizace, ale i církve a soukromé firmy.

CO LZE Z DOTACE PRO ITI BRNO HRADIT

Podpora bude poskytována obcím i firmám na vybudování zařízení, která budou materiálově využívat odpad. Tzn. žadatelé mohou získat dotaci na různá zařízení, která například využívají odpadní plast a přeměňují jej na granulát k dalšímu průmyslovému využití. Škála možností, jak dotaci využít, je opravdu široká.

Obce mohou pomocí dotace pro ITI Brno hradit například výstavbu nových cyklostezek.

Podpora bude poskytována také na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů. Města a obce tak mohou například zrekonstruovat svá stará nádraží, nebo postavit zcela nová.

Kompletní a aktuální seznam chystaných výzev pro rok 2019 naleznete v našem HARMONOGRAMU VÝZEV, nebo přímo v harmonogramu ITI Brno.

O jednotlivých dotacích jsme již napsali mnoho článků v našem PŘEHLEDU DOTACÍ, pokud Vás zajímají podrobnosti, neváhejte si některý z článků přečíst. Články jsou krátké, avšak informačně bohaté, naleznete v nich ta nejdůležitější úskalí. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na našem emailu nebo telefonu.

Pokud si nejste jisti, zda-li se nacházíte na území brněnské aglomerace, což je základní předpoklad pro podání úspěšné žádosti, podívejte se na SEZNAM OBCÍ ZDE.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Před samotným podáním žádosti o dotaci musí obec v dostatečném časovém předstihu informovat ITI Brno o svém projektovém záměru a ten musí být obci ze strany ITI Brno schválen. Zkonzultujte s námi zdarma svůj projekt. Pokud to bude možné, rádi Vám poradíme, jak projekt upravit, aby byl v maximální možné míře v souladu s výzvou ITI Brno a Vám se zvýšila šance na dotaci.

Poté pro Vás můžeme zpracovat tzv. „projektový záměr“, který je před podáním žádosti o dotaci nutné zaslat poskytovateli dotace ke schválení. Teprve po schválení projektového záměru můžete začít žádat o dotaci.

Žádost o dotaci musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Územní rozhodnutí

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Průzkum trhu

Výše dotace

  • Obce 90% 90%
  • Školy 90% 90%
  • Neziskové organizace 95% 95%
  • Církve 95% 95%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.
Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!