Dotace pro mateřské školy 2022

20. května 2022 | Soukromý sektor, Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program započne již v červnu 2022 rozdělovat dotace pro mateřské školy.

Oprávněnými žadateli jsou města, obce a veřejné i soukromé školy.

CO LZE Z DOTACE PRO mateřské ŠKOLY HRADIT

Lze rekonstruovat staré prostory, případně pořídit nové stavby, přístavby, vestavby či nástavby budov sloužících předškolnímu vzdělávání.

Spolu se stavebními pracemi lze z dotace pořídit základní vybavení mateřské školy a zajistit bezbariérovou dostupnost nemovitosti.

Podpora lze rozdělit do dvou kategorií:

  1. Rozšíření kapacity za účelem navýšení kapacity mateřské školy
  2. Stavební úpravy za účelem splnění požadovaných parametrů pro provoz mateřské školy (školy, které fungují nad rámec své kapacity díky zvláštnímu povolení hygienické stanice).

na co si dát pozor

Rozšiřování kapacit se týká pouze lokalit v obcích s rozšířenou působností, které získaly skóre 6 a vyšší v rámci demografické predikce pro oblast kapacit MŠ, kterou si nechalo vypracovat Ministerstvo pro místní rozvod. Predikce je dostupná ke stažení ZDE.

Na školy, které potřebují provést stavební úpravy, aby mohly fungovat bez výjimky hygienické stanice, se výše zmíněná demografická predikce nevztahuje.

Aby mohl být projekt podpořen, musí být škola již v době podání žádosti o dotaci bezbariérová, nebo musí dojít realizací projektu k doplnění její bezbariérovosti. Bezbariérovostí se rozumí bezbariérová dostupnost budovy školy, toalety a hlavně učebny, která je hlavním cílem projektu. Hendikepovaný žák musí být schopen využívat služby školy a účastnit se výuky tak, jako jakýkoliv jiný žák.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Položkový rozpočet stavby

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Průzkum trhu na nákup pomůcek

Výše dotace

  • Obce 85% 85%
  • Školy 85% 85%

%

Naše úspěšnost

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!