Dotace na chodníky a cyklostezky v roce 2024 (IROP)

5. května 2023 | Veřejný sektor

Od října 2022 IROP poskytuje evropské dotace na chodníky a cyklostezky. Příjem žádostí na cyklostezky potrvá do 26.1.2024 v případě méně rozvinutých regionů (MRR) a do 29.3.2024 v případě přechodových regionů (PR).

Příjem žádosti na chodníky již byl ukončen a další výzva se nechystá. Doporučujeme proto směřovat projektové záměry do výzvy SFDI, o které si můžete přečíst více ZDE.

Oprávněnými žadateli jsou zejména obce a města.

CO LZE Z DOTACE NA CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY HRADIT

Z výzvy IROPu lze hradit zejména stavby a stavební úpravy. Žadatelé mohou například rekonstruovat a modernizovat chodníky a cyklostezky podél frekventovanějších silnic I., II a III. třídy, nebo postavit infrastrukturu zcela novou.

Součástí žádosti dotace na chodníky a cyklostezky mohou být také různé podchody, lávky, ale i veřejné osvětlení v intravilánu obcí, opěrné zdi, přechody pro chodky, ostrůvky a mnoho dalšího.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Pokud je územní řízení a stavební povolení rozdělené, je nutné k žádosti doložit pravomocné územní rozhodnutí. Poté k žádosti stačí doložit pouze žádost o stavební povolení.

V případě společného územního a stavebního povolení je nutné doložit pravomocné společné rozhodnutí již k žádosti o dotaci.

K projektům zaměřeným na chodníky (bezpečnost dopravy) je nutné doložit také audit bezpečnosti pozemní komunikace. Auditora jsme Vám schopni zajistit. U cyklostezek se audit bezpečnosti nepředkládá.

U chodníků i cyklostezek je nutné mít zpracovaný strategický plán rozvoje obce, rozdělený na analytickou část, návrhovou část a zásobník projektů. V analytické i návrhové části musí být řešen stav chodníků či cyklostezek na území obce a stavba musí být zařazena v zásobníku projektů. S úpravou strategického plánu jsme Vám schopni pomoci tak, aby splňoval požadavky poskytovatele dotace.

Výzva má mnoho specifik. Doporučujeme proto sjednat si s námi schůzku a důkladně prozkoumat varianty projektu.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

 
Z

Pravomocné stavební povolení

 
Z

Projektovou dokumentaci

 
Z

Položkový rozpočet

 

Výše dotace

  • Obce 85% 85%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.
Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!