Dotace pro ITI Olomouc v roce 2019

25. února 2018 | Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program (IROP) i Operační program Životní prostředí (OPŽP) vyčlenily několik miliard na dotace pro ITI Olomouc. ITI Olomouc je území okolo olomoucké metropole, díky němuž mohou obce, které se nachází ve spádové oblasti Olomouce, získat miliardové dotace z Evropské unie. ITI Olomouc rozdělí z tohoto balíku v roce 2019 finance zejména do oblastí dopravy a odpadového hospodářství.

Oprávněnými žadateli jsou města, obce, firmy i živnostníci.

CO LZE Z DOTACE PRO ITI OLOMOUC HRADIT

V březnu bude vypsána výzva zaměřená na výstavba a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, z níž budou města získat podporu pro výstavbu nových sběrných dvorů, třídících linek, recyklačních linek a podobně.

Pro města a obce budou jistě zajímavé výzvy zaměřené na cyklodopravu a přepravní terminály. Pomocí výzvy na cyklodopravu lze vybudovat nové cyklostezky. Výzva na přepravní terminály zase umožní zrekonstruovat autobusová nádraží nebo postavit záchytná parkoviště v návaznosti na přestupní uzly.

Kompletní a aktuální seznam chystaných výzev pro rok 2019 naleznete v našem HARMONOGRAMU VÝZEV, nebo přímo v harmonogramu ITI Olomouc.

O jednotlivých dotacích jsme již napsali mnoho článků v našem PŘEHLEDU DOTACÍ, pokud Vás zajímají podrobnosti, neváhejte si některý z článků přečíst. Články jsou krátké, avšak informačně bohaté, naleznete v nich ta nejdůležitější úskalí. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na našem emailu nebo telefonu.

Pokud si nejste jisti, zda-li se nacházíte na území olomoucké aglomerace, což je základní předpoklad pro podání úspěšné žádosti, podívejte se na SEZNAM OBCÍ ZDE.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Před samotným podáním žádosti o dotaci musí obec v dostatečném časovém předstihu informovat ITI Olomoucké aglomerace o svém projektovém záměru a ten musí být obci ze strany ITI Olomouc schválen. Zkonzultujte s námi zdarma svůj projekt. Pokud to bude možné, rádi Vám poradíme, jak projekt upravit, aby byl v maximální možné míře v souladu s výzvou ITI Olomoucké aglomerace a Vám se zvýšila šance na dotaci.

Poté pro Vás můžeme zpracovat tzv. „projektový záměr“, který je před podáním žádosti o dotaci nutné zaslat poskytovateli dotace ke schválení. Teprve po schválení projektového záměru můžete začít žádat o dotaci.

Žádost o dotaci musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

 
Z

Územní rozhodnutí

 
Z

Žádost o stavební povolení

 
Z

Projektovou dokumentaci

 

Výše dotace

  • Obce 90% 90%
  • Školy 90% 90%
  • Neziskové organizace 95% 95%
  • Církve 95% 95%
  • Firmy a podnikatelé 85% 85%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.
Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!