Dotace na sociální bydlení v roce 2022

4. května 2022 | Veřejný sektor

DOTACE NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ROCE 2022 

V září 2022 zahájí IROP příjem žádostí o dotace na sociální bydlení.

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce a neziskové organizace, které poskytují registrované sociální služby podle zákona o sociálních službách.

CO LZE Z DOTACE NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ HRADIT   

Novou výstavbu nebo modernizaci: 

  • celého domu (všechny byty slouží jako sociální)
  • smíšeného domu (část bytů slouží jako sociální, část domu má jiný účel, např. normální byty či obecní úřad) – v takovém případě dostanete dotaci jen na poměrnou část domu, která bude sloužit sociálnímu bydlení
  • samostatné sociální byty (například vybudování nových jednotlivých bytů v různých obecních nemovitostech).  

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Oprávněnými žadateli jsou pouze obce a registrované sociální služby. Oproti výzvám z předchozích let tak nově nemohou žádat běžné neziskové organizace.

První zásadní změnou je změna definice nízkého příjmu. Nyní lze uzavřít nájemní smlouvu s domácností u níž čistý příjem nepřesáhne násobek hrubé průměrné mzdy. V případě jednočlenných domácností 0,6 průměrné měsíční mzdy dle ČSÚ, 0,8 v případě dvoučlenných domácností, 0,9 v případě tříčlenných domácnosti, 1 násobek v případě čtyřčlenné domácnosti, 1,2 v případě pětičlenné a vícečlenné domácnosti.

Příklad: jednočlenná domácnost si nyní může vydělat až 22 703 Kč čistého. Tříčlenná domácnost (matka samoživitelka a dvě děti) si může vydělat až 34 055 Kč čistého. Okruh osob, se kterými tak nyní budou moci starostové uzavřít nájemní smlouvu, se tedy výrazně rozšíří.  

Druhou zásadní změnou je, že program umožní obcím využít dotaci i na jiné, nežli doposud definované objekty. Např. přestavbu neobyvatelných rodinných domů na bytové domy, využití zchátralých a nevyužívaných objektů v obci, nástavby, vestavby, přístavby. Nově tak obec bude moci využít například nevyužité prostory nad obecním úřadem, kulturním domem a zrekonstruovat je, či zde vybudovat nástavbu. Nebude již nucena budovat celý nový bytový dům, jako tomu bylo doposud. Obce většinou disponují prostory, které jsou vhodné pro úpravu na dostupné byty.

MAXIMÁLNÍ UZNATELNÉ NÁKLADY

Výpočet způsobilých výdajů zde zveřejníme po vyhlášení výzvy.

Minimální výše dotace na m2 plochy sociálního domu v minulé výzvě byla 30 000 Kč. Podpora pro byty o metráži 100 m2 tak činil až 3 mil. Kč. Letos se dá díky inflaci očekávat vyšší podpora.

DODATEČNÉ PODMÍNKY

Další zásadní podmínky zde zveřejníme po vyhlášení výzvy.

 

Žádost musí obsahovat

Z

Studie proveditelnosti

Z

Žádost o stavební povolení

 
Z

Projektovou dokumentaci

 
Z

Položkový rozpočet stavby

 

Výše dotace

  • Obce 85% 85%
  • Neziskové organizace 85% 85%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!