Dotace na komunitní domy pro seniory a pečovatelské byty v roce 2020

15. února 2019 | Veřejný sektor

Národní dotace poskytované z Ministerstva pro místní rozvoj budou v tomto roce hrát klíčovou roli při podpoře bydlení seniorů a osob se zdravotním postožením. Ministerstvo pro místní rozvoj tyto výzvy vyhlašuje každoročně v listopadu a příjem žádostí ukončuje v únoru. Kontaktujte nás, abyste stihli projekt připravit s předstihem. K podání žádosti o dotaci je nutné stavební povolení.

Využijte nabídku národních dotací a zřiďte ve své obci bydlení se zvýhodněným nájmem pro soběstačné seniory a pečovatelské byty. Cílové skupiny mohou být mnohem širší. Ozvěte se a poradíme Vám. U projektů zaměřených na podporu bydlení mají naše žádosti 100% úspěšnost.

Dotace jsou poskytovány:

  • Dotace na pečovatelské byty – pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem
  • Dotace na komunitní domy pro seniory (KoDuS) – byty pro seniory zároveň se sdílenými prostoty pro podporu komunitního života seniorů

Oprávněnými žadateli jsou obce a právnické osoby.

CO LZE Z DOTACE NA PODPORU BYDLENÍ HRADIT?

  • koupě nemovitosti
  • novostavba bytového domu
  • stavební úpravy stávající nemovitosti, nástavby nebo přístavby

V případě pořízení bytu je dotace maximálně 80 % z kupní ceny (nebo odhadní ceny stanovené znalcem), maximálně však 400 000 Kč na jeden byt.  V případě výstavby či rekonstrukce pečovatelského bytu nebo bytu v komunitním domě seniorů je maximální dotace 600 000 Kč.

Podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2 a bytu v domě seniorů 45 m2.

Nemusíte stavět ihned. Pokud aktuálně nemáte dostatek financí na výstavbu, vyřiďte si žádost o dotaci už v této výzvě a samotnou realizaci stavby zahajte až v roce roce 2020 nebo v roce 2021.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Osoba, se kterou bude uzavřena nájemní smlouva, nesmí mít průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy vyšší jak 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě pečovatelského bytu, nebo 1 násobek v případě bytu v komunitním domově pro seniory. V případě vícečlenných domácností (dospělých osob) se tento násobek zvyšuje.

Nájem lze uzavřít pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely

Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu nesmí překročit 61,10 Kč.

Udržitelnost projektu je 20 let.

 

Žádost musí obsahovat

Z

Popis projektového záměru

Z

Stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Položkový rozpočet stavby

Z

Souhlas obce s realizací

Výše dotace v Kč na jeden byt

Pečovatelský byt

Byt v domě seniorů

Vstupní byt

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!