Zvýhodněný úvěr na obecní byty v roce 2020

21. května 2019 | Veřejný sektor

Státní fond rozvoje bydlení vypsal dne 20. května 2019 zvýhodněné úvěry na pořízení dostupných obecních bytů. Do výzvy o alokaci 350 mil. Kč je možné podávat žádosti kontinuálně. Výzva nemá stanoven žádný termín, do kdy nejpozději je nutné žádosti doručit. Nicméně se dá předpokládat, že výzva bude uzavřena po vyčerpání alokace. Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 dnů před ukončením výzvy.  

Oprávněnými žadateli jsou pouze obce. Oproti výzvám z předchozích dvou let tak nově nemohou žádat neziskové organizace ani církve. Úvěry jsou navíc poskytovány s velice výhodnou úrokovou sazbou. Úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy snížené o 0,5 %, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba je fixní po celou dobu. Od 1.1. 2019 činila základná referenční sazba 1,98 %, po snížení o 0,5 % tak činí výše úrokové sazby úvěru jen 1,48 %. Jedná se tedy o velmi atraktivní způsob, jak mohou obce pomoci svým nízkopříjmovým občanům v bytové nouzi. 

CO LZE Z ÚVĚRU NA DOSTUPNÉ BYDLENÍ HRADIT

Výzva je zaměřena na pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru. Dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné. Nemusíte tedy řešit snížené nájemné, ani životní situaci nájemníků. Byty můžete nabídnout komukoliv, například lékařům, policistům, hasičům. matkám samoživitelkám, či mladým rodinám s dětmi.

Novou výstavbu nebo modernizaci (koupě není v této výzvě podporována): 

  • celého dostupného domu (všechny byty slouží jako nájemní, ne sociální)
  • smíšeného dostupného domu (část bytů slouží jako sociální, část jako normální) – v takovém případě dostanete úvěr jen na poměrnou část domu, která bude sloužit sociálnímu bydlení.
  • samostatné dostupné byty (například modernizace jednotlivých bytů v různých nemovitostech).

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Podlahová plocha dostupných bytů musí dosahovat alespoň 23 m2 a nepřesahovat 120 m2.

Udržitelnost projektu je 20 let.

Splatnost úvěru je maximálně 30 let.

U modernizace nesmí být dotčená nemovitá věc alespoň 1 rok před podáním žádosti užívána na základě právního důvodu k bydlení. Nebo se musí jednat o objekt, který není způsobilý k bydlení (např. změna komerčního objektu na bytový dům).

Novostavba musí být opatřena bezbariérovým vstupem do domu a výtahu a všechny byty v prvním nadzemním podlaží musí splňovat požadavky na přístupný byt; novostavba bytového domu o 4 a více nadzemních podlažích musí být vybavena výtahem a všechny jeho byty musí splňovat požadavky na přístupný byt

K žádosti o dotaci není nutné mít stavební povolení, postačí žádost o vydání stavebního povolení.

Při výstavbě smíšeného domu, lze kombinovat sociální byty s běžnými dostupnými byty. Na sociální byty získáte dotaci, na dostupné byty zvýhodněný uvěr. Více o sociálních bytech ZDE.

Příklad: novostavba bytového domu o 10 bytech. 5 bytů sociálních, 5 bytů dostupných v normálním režimu. Na 5 bytů dostanete až 100% dotaci, na 5 bytů dostanete zvýhodněný úvěr.

Pokud je součástí investičního záměru demolice, je způsobilým nákladem 30 % nákladů na demolici.

Po celou dobu výstavby sociálního, smíšeného nebo dostupného domu nebo sociálního nebo dostupného bytu musí být rozestavěná stavba pojištěna s podmínkou výplaty pojistného plnění ve prospěch Fondu.

 

Žádost musí obsahovat

Z

Podrobný investiční záměr

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Položkový rozpočet stavby

Výše úrokové sazby u úvěru

  • Obce 1,48% 1,48%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!