Dotace v roce 2020 – harmonogram

15. února 2019 | Veřejný sektor

V roce 2020 rozdělí ministerstva a magistráty velkých měst dotace v objemu miliard korun. Častým problémem a překážkou v čerpání evropských dotací ze strany obcí a firem bývá nepřipravenost žadatelů. Pokud se o výzvě doslechnou až těsně před jejím vyhlášením, bývá již často pozdě připravit projektovou dokumentaci. Proto jsme pro Vás připravili přehledný harmonogram, v němž naleznete nejžádanější národní i evropské dotace v roce 2020. Díky harmonogramu již nezůstanete pozadu a můžete své projektové záměry včas a v klidu připravit.

Harmonogram pro rok 2020 naleznete v tomto odkazu HARMONOGRAM.

EVROPSKÉ DOTACE V ROCE 2020 A OPERAČNÍ PROGRAMY

V harmonogramu se můžete podívat, jaké výzvy pro rok 2020 připravují dva velké evropské operační programy, IROP a OPŽP. IROP a OPŽP poskytují dotace všem žadatelům na území České republiky bez výjimky. Z národních dotačních titulů si můžete vybrat u Státního fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstva pro místní rozvoj.

Bohužel již nastává konec programového období 2014-2020. Většina operačních programů je již vyčerpána a příliš mnoho výzev vypisováno nebude.

Pokud máte navíc to štěstí, že se nacházíte ve spadové oblasti krajských měst, máte vysokou šanci získat evropské dotace přímo od magistrátů těchto měst. Jedná se o takzvané Integrované teritorální investice (ITI), které slouží k rozvoji aglomerací. Velkou výhodou těchto evropských dotací pro jednotlivé ITI je, že významně zvyšují Vaše šance dotaci skutečně obdržet. Peníze jsou totiž vyhrazeny pouze pro předem schválené obce. Pokud si nejste jisti, zda se nacházíte na území příslušné ITI, naleznete v harmonogramu odkaz na seznam obcí, které pod jednotlivá ITI spadají.

Pro tato území jsou v rámci evropských fondů vyčleněny miliardy korun. Obce a města ve spádových oblastech krajských měst díky tomu mají obrovskou šanci dotaci získat, protože jejich projekty nebudou o finance soutěžit se zbytkem republiky.

VÝŠE DOTACE V ROCE 2020 A POVINNÉ PŘÍLOHY

Dotace, které IROP, OPŽP, SFDI, MMR a ITI jednotlivých měst poskytují, jsou poměrně vysoké. IROP nejčastěji poskytuje dotace ve výši 85-90 %, OPŽP ve výši zhruba 85 %, SFDI ve výši 85 %, MMR ve výši 50-70 % a ITI v rozmezí 85-90 %. V případě stavebních prací přitom často stačí mít zpracovavanou pouze projektovou dokumentaci v úrovni pro stavební povolení a zažádáno o stavební povolení. Pravomocné stavební povolení není do samotné žádosti o dotaci často ani vyžadováno. Tuto informaci si u nás ale raději ověřte telefonicky.

PŘÍKLADY NEJČASTĚJŠÍCH PROJEKTŮ V ROCE 2020

Nejvíce podporovanými záměry v roce 2020 budou zejména projekty zaměřené na energetické úspory veřejných budov, protipovodňových opatření či městské zeleně. Dotace budou směřovat také do výstavby a rekonstrukci cyklostezek, či do výstavby a rekonstrukcí chodníků u frekventovaných silnic (tzv. bezpečnost dopravy). Podpora bude směřovat také do obnovy místních komunikací a sportovišť nebo na vstupní byty pro mladé.

Všechny připravované výzvy naleznete v našem HARMONOGRAMU. Bližší informace k jednotlivým výzvám pak v PŘEHLEDU DOTACÍ.

PLATBA ZA STUDII PROVEDITELNOSTI AŽ PO PŘIZNÁNÍ DOTACE

Jednou z nejdůležitějších příloh žádosti o dotaci pak bývá studie proveditelnosti, podle které je žádost o dotaci hodnocena. Studie proveditelnosti je uznatelným nákladem a také na ni můžete dotaci získat. V případě, že se rozhodnete o dotaci požádat, rádi Vám studii proveditelnosti zpracujeme. Studii nám pak zaplatíte pouze v tom případě, bude-li Vám dotace přiznána.

Neváhejte se na nás se svými projektovými záměry obrátit, rádi Vám zdarma poradíme zda-li na ně lze dotaci získat a případně se u Vás osobně zastavíme a poradíme, jak dále postupovat.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Výše dotace

  • Firmy 50% 50%
  • Obce 90% 90%
  • Školy 90% 90%
  • Neziskové organizace 95% 95%
  • Církve 95% 95%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.
Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!