Dotace pro střední školy 2022

20. května 2022 | Soukromý sektor, Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program započne již v červnu 2022 rozdělovat dotace pro střední školy.

Oprávněnými žadateli jsou kraje a veřejné i soukromé střední školy.

CO LZE Z DOTACE PRO střední ŠKOLY HRADIT

Lze rekonstruovat staré učebny, případně pořídit nové stavby, přístavby, vestavby či nastavby budov sloužícím střednímu vzdělávání. Avšak vždy pouze ve vazbě na tzv. klíčové kompetence.

Podporovanými klíčovými kompetencemi jsou následující oblasti vzdělávání:

  • Cizí jazyk
  • Přírodní vědy
  • Technické a řemeslné obory
  • Práce s digitálními technologiemi
  • Bezbariérovost
  • Internetová konektivita

Příklady z realizace

Rekonstruované nebo nové učebny lze z dotace pro střední školy vybavit nábytkem a výukovými pomůckami. Například technickým vybavením laboratoří, dílen či specializovaných učeben.

Z dotace lze rovněž hradit stavební úpravy, které zvýši bezbariérovou dostupnost školy.

Je možné také zlepšit vnitřní síťovou konektivitu školy a připojení k internetu. Konektivita bude nově samostatnou aktivitou a bude ji možné realizovat samostatně, bez nutnosti budovat bezbariérovost či odborné učebny.

Příklad projektu: Gymnázium si z dotace pro střední školy může například hradit stavební úpravy a nákup vybavení spojené se zřízením nové fyzikální, chemické či biologické laboratoře. Střední odborné školy mohou z dotace pořídit například nové CNC stroje a provést nezbytné stavební úpravy dílen. Podporovány jsou také aktivity spojené se zvyšováním jazykových a IT kompetencí studentů.

na co si dát pozor

Aby mohl být projekt podpořen, musí být škola již v době podání žádosti o dotaci bezbariérová, nebo musí dojít realizací projektu k doplnění její bezbariérovosti. Bezbariérovostí se rozumí bezbariérová dostupnost budovy školy, toalety a hlavně učebny, která je hlavním cílem projektu. Hendikepovaný student musí být schopen využívat služby školy a účastnit se výuky tak, jako jakýkoliv jiný žák. U vybraných oborů tato podmínka neplatí.

Pamatujte, že z dotace pro střední školy není možné podpořit běžné rekonstrukce školy bez vazby na klíčové kompetence, jako je například oprava střechy, výměna oken, zateplení a podobně. Na energetické úspory jsou poskytovány dotace z jiného operačního programu. Cílem této výzvy není běžná finanční podpora škol, nýbrž zvýšení kompetencí žáků. Podporovány tak budou pouze projekty, které řeší výše popsané klíčové kompetence.

Zásadním předpokladem pro to, aby mohl být projekt z dotace podpořen je jeho vazba na Krajský akční plán. Podpořeny mohou být pouze ty projektové záměry, které ředitel školy nebo jiný odpovědný pracovník uvedl do seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP příslušeného Krajského akčního plánu (KAP). V případě, že Váš záměr v KAP není uveden, kontaktujte odpovědnou osobu (zpravidla kraj) a požádejte jej o doplnění do seznamu projektových záměrů. Bez tohoto kroku není možné dotaci získat.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Položkový rozpočet stavby

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Vazbu na Krajský akční plán (KAP)

Z

Průzkum trhu na nákup pomůcek

Výše dotace

  • Kraje 85% 85%
  • Školy 85% 85%

%

Naše úspěšnost

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!