Národní dotace na kanalizace a vodovody

21. srpna 2019 | Veřejný sektor

V listopadu 2019 vyhlásí Národní program Životní prostředí nové dotace na kanalizace a vodovody. Dotace budou poskytovány také na výstavbu, modernizaci či intenzifikaci čistíren odpadních vod. Ve výzvě budou pro žadatele k dispozici zhruba 2,5 mld. Kč.

Oprávněnými žadateli jsou města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo společnosti vlastněné z více jak 50 % obcemi či městy.

 CO LZE Z DOTACE NA KANALIZACE A VODOVODY HRADIT

  • výstavbu kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci nebo výstavba kanalizace za předpokladu že současně dojde k související výstavbě, modernizaci či intenzifikaci  čistírny odpadních vod
  • samostatnou výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (s kapacitou nad 50 EO)
  • výstavbu a modernizaci úpraven vody
  • výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR 

Podporovány nejsou výdaje na zasíťování dosud nezastavěných pozemků vodovodem nebo kanalizací.

Podporována není rekonstrukce ani kanalizace, ani vodovodu. Maximálně modernizace ČOV. Výzva je zaměřena na novou výstavbu.

Podporována je zejména oddílná kanalizace (jednotná kanalizace lze podpořit pouze ve výjimečných případech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV. 

Projekt musí být dokončen nejpozději do 31.12.2024.

Výše dotace je maximálně 63,75 %.

Projektová příprava (projektová dokumentace, žádost o dotaci apod.) JSOU způsobilým výdajem.

 

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Územní rozhodnutí

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Kladné vyjádření povodí

Z

Odborný posudek autorizovaného vodohospodáře

Z

Povolení k provozu vodohospodářské infrastruktury

Výše dotace

  • Obce 63,75% 63,75%
  • Dobrovolné svazky obcí 63,75% 63,75%
  • Společnosti vlastněné obcemi 63,75% 63,75%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!