Dotace na sociální infrastrukturu z IROP

1. května 2022 | Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program (IROP) bude znovu rozdělovat dotace na sociální infrastrukturu. Výzva byla zveřejněna 23. září 2022. 

Oprávněnými žadateli jsou města, obce i neziskové organizace.

CO LZE Z DOTACE NA SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU HRADIT  

 1. Nákup nemovitosti, která bude sloužit poskytování sociálních služeb 
 2. Nová výstavba, přístavba nebo nástavba pro poskytování sociálních služeb 
 3. Rekonstrukce stávajících objektů 
 4. Vybudování a úprava souvisejících inženýrských sítí 
 5. Zeleň v okolí budov a na budovách 
 6. Pořízení vybavení, pomůcek či technologií pro zajištění provozu zařízení 
 7. Pořízení automobilu
 8. Parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení, včetně příjezdových komunikací
 9. Zateplení obvodových konstrukcí
 10. Výměna otvorových výplní
 11. Výměna střešní krytiny
 12. Instalace prvků stínění
 13. Další práce spojené s rekonstrukcí či snížením energetické náročnosti budovy

JAKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY LZE Z DOTACE NA SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU PODPOŘIT

Z dotace lze podpořit centra denních služeb, denní stacionáře, azylové domy, nízkoprahová denní centra, služby následné péče, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, pečovatelské služby a mnoho dalších.

Kontaktujte nás a ověřte si, zda-li je Váš záměr s výzvou kompatibilní.

 

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Nemovitost musí po rekonstrukci splnit energetické parametry dané výzvou. V případě zájmu Vám tyto parametry zašleme.

K žádosti o dotaci stačí doložit žádost o stavební povolení a pravomocné povolení pak doložit nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti o podporu.

V případě, že Žadatel o podporu je územní samosprávný celek, který sám není poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu, převede výhodu z poskytnuté dotace formou svěření majetku do užívání poskytovateli služeb obecného hospodářského zájmu (nezisková organizace). Například prostřednictvím svěřením do majetku či prostou nájemní smlouvou.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Výše dotace

 • Obce 85% 85%
 • Neziskové organizace 85% 85%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!