Fotovoltaika pro obce | FVE do 1 MWp z RES+

Fotovoltaika pro obce | FVE do 1 MWp z RES+

Fotovoltaika pro obce | FVE do 1 MWp z RES+ V březnu 2024 bude zahájen příjem žádostí o dotaci na podporu instalace FVE – fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. Dotace je poskytována ve výši až 75 % pro obce do 3 000 obyvatel. Obce nad 3 000 obyvatel jsou...
Dotace pro SVČ a ZUŠ v roce 2024

Dotace pro SVČ a ZUŠ v roce 2024

Dotace pro SVČ a ZUŠ v roce 2024 Integrovaný regionální operační program započne již v dubnu 2024 rozdělovat dotace pro střediska volného času a dotace pro základní umělecké školy. Oprávněnými žadateli jsou obce, školy a kraje. CO LZE Z DOTACE PRO sVČ A ZUŠ HRADIT Lze...
Dotace z IROP 2021 – 2027

Dotace z IROP 2021 – 2027

Dotace z IROP 2021 – 2027 V polovině roku 2022 spustí IROP nové výzvy v rámci programového období 2021 – 2027. V rámci nastupujícího období se bude rozdělovat celkem 124,8 mld. Kč. Velká část z těchto prostředků bude určena na dotace pro obce, dotace pro města....
Dotace z OPŽP 2021-2027

Dotace z OPŽP 2021-2027

Dotace z OPŽP 2021-2027 V polovině roku 2022 spustí OPŽP nové výzvy v rámci programového období 2021 – 2027. Velká část prostředků bude určena na dotace pro obce, dotace pro města. Dále bude možné čerpat dotace pro neziskové organizace, dotace pro církve, dotace pro...
Dotace pro mateřské školy 2022

Dotace pro mateřské školy 2022

Dotace pro mateřské školy 2022 Integrovaný regionální operační program započne již v červnu 2022 rozdělovat dotace pro mateřské školy. Oprávněnými žadateli jsou města, obce a veřejné i soukromé školy. CO LZE Z DOTACE PRO mateřské ŠKOLY HRADIT Lze rekonstruovat staré...
Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!