Dotace z IROP 2021 – 2027

30. května 2022 | Veřejný sektor

V polovině roku 2022 spustí IROP nové výzvy v rámci programového období 2021 – 2027. V rámci nastupujícího období se bude rozdělovat celkem 124,8 mld. Kč. Velká část z těchto prostředků bude určena na dotace pro obce, dotace pro města. Dále bude možné čerpat dotace pro neziskové organizace, dotace pro církve, dotace pro zdravotnictví, dotace pro školy a v neposlední řadě dotace pro mateřské školy. První výzvy jsou očekávány již v červnu a bude se jednat o následující oblasti:

DOPRAVA

Bezpečnost v dopravě – výstavba i rekonstrukce chodníků, zastávek veřejné dopravy, přechodů pro chodce, ostrůvku a dalších bezpečnostních prvků podél frekventovaných silnic).

Cyklodoprava – výstavba a rekonstrukce cyklostezek, cyklistických pruhů a souvisejících staveb a infrastruktury).

Terminály – výstavba a rekonstrukce autobusových i vlakových nádraží, záchytných parkovišť pro cestující apod.).

vzdělávání

Mateřské školy – výstavba a rekonstrukce mateřských škol, spojená s rozšiřováním kapacit mateřských škol. Současně se stavbou lze pořídit vybavení mateřské školy či zajistit bezbariérovou dostupnost.

Základní školy – výstavba a rekonstrukce základních škol, spojená s rozšiřováním odborných kompetencí studentů. Současně se stavbou lze pořídit vybavení školy či zajistit bezbariérovou dostupnost.

Speciální školy – výstavba a rekonstrukce speciálních škol. Současně se stavbou lze pořídit vybavení školy či zajistit bezbariérovou dostupnost.

Střediska volného času – výstavba a rekonstrukce středisek volného času, neformálního a celoživotního vzdělávání. Současně se stavbou lze pořídit vybavení školy či zajistit bezbariérovou dostupnost.

Střední školy – výstavba a rekonstrukce středních škol, spojená s rozšiřováním odborných kompetencí studentů. Současně se stavbou lze pořídit vybavení školy či zajistit bezbariérovou dostupnost.

sociální infrastruktura

Infrastruktura sociálních služeb – výstavba a rekonstrukce objektů určených pro poskytování registrovaných sociálních služeb (centra denní služeb, týdenní stacionáře, intervenční centra, azylové domy apod.).

Sociální bydlení – výstavba a rekonstrukce sociálních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, pořízení základního vybavení.

Veřejná prostranství

Zelená infrastruktura veřejných prostranství – ucelené projekty zaměřené na zelenou infrastrukturu v obcích. Například výměna nevhodného povrchu náměstí za povrch umožňjící vsakování a čištění srážkové vody, tvorba zelených ploch, závlahové systémy, výsadba stromů, vodní prvky, chytrá odpočívadla s fotovoltaikou a revitalizace brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města apod.

Kultura a cestovní ruch

Památky – revitalizace kulturních památek, expozic, depozitářů.

Knihovny – rekonstrukce a výstavba knihoven.

Cestovní ruch – rekonstrukce a výstavba doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. Odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, vodácká infrastruktura, turistické trasy a značení, naučné stezky, informační centra.

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Elektronizace veřejné správy  – eDucation, eCulture, eHealth, eJustice a další, rozšiřování datových fondů, integrace veřejných služeb s portálem gov.cz, OpenData, rozvoj backoffice, kybernetická bezpečnost, platební služby s napojením na elektronickou identitu, automatizace zpracování digitálních dat a další.

Zdravotnictví

Primární péče – vznik a modernizace urgentních příjmů, podpora pohotovostní služby.

Podpora onkologie, perinatologie, gerontologie – dotace na přístrojové vybavení

Psychiatrická péče – výstavba a modernizace nemovitostí.

Následná a dlouhodobá péče – budování infrastruktury, včetně péče paliativní a hospicové, nákup vybavení.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Položkový rozpočet stavby

Z

Projektovou dokumentaci

Výše dotace

  • Obce 85% 85%
  • Školy 85% 85%
  • Zdravotnictví 85% 85%
  • Neziskové organizace 95% 95%
  • Církve 95% 95%

%

Naše úspěšnost

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!