Dotace na komunitní centra

14. července 2016 | Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program (IROP) rozdělí dotace na komunitní centra. Pro žadatele je ve výzvě připraveno necelých 200 mil. Kč.

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT

Oprávněnými žadateli jsou města, obce, organizace zakládané obcemi, neziskové organizace a církve.

CO LZE Z DOTACE NA KOMUNITNÍ CENTRA HRADIT

  • stavby a stavební práce s novou výstavbou;
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu;
  • nákup budov;
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu (kulturní domy a podobně nelze podpořit). Smyslem projektu musí být sociální začlěňování ohrožených skupin osob a poskytování sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit jedincům z ohrožených skupin jejich sociální situaci.

Komunitní centrum může a nemusí poskytovat registrovanou sociální službu. Po dobu udržitelnosti musí mít však žadatel o dotaci v komunitním centru zajištěného minimálně jednoho pracovníka se vzděláním dle zákona o sociálních službách, který bude poskytovat buď nějaké minimální sociální poradenství, nebo zmiňovanou sociální službu.

Projekt nesmí být cíleně zaměřen pouze na podporu seniorů. Senioři mohou být pouze jednou z několika podporovaných skupin. Cílem je podporovat osoby v ekonomicky aktivním věku, mládež a podobně.

Pořízení pouze vybavení nemůže být samostatným projektem. Pořídit vybavení lze pouze souběžně s výstavbou nového komunitního centra nebo rekonstrukcí stávajícího objektu na komunitní centrum.

V případě, že v komunitním centru budete poskytovat i sociální službu, musíte již v době žádosti o dotaci získat souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Územní rozhodnutí

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Výše dotace

  • Obce 90% 90%
  • Organizace zakládané obcemi 95% 95%
  • Neziskové organizace 95% 95%
  • Církve 95% 95%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!