Dotace na rozvoj obcí z MMR v roce 2022

5. října 2021 | Veřejný sektor

Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím svého programu Podpora a rozvoj regionů 2022 poskytuje od 5.10.2021 dotace na:  

 • podporu a obnovu rozvoje venkova (obce do 3 000 obyvatel),  
 • podporu obcí s 3 až 10 tisíci obyvateli, 

Dotace jsou poskytovány na projekty, které budou realizovány v letech 2022 a 2023. Projekt je nutné dokončit nejpozději do konce roku 2023. 

NA CO VŠE LZE DOTACI OD MMR POUŽÍT?    

VENKOV  

Pro venkovské oblasti, tedy obce do 3 000 obyvatel poskytuje MMR širokou škálu dotací. Jmenovitě lze získat dotace na:

 • obnovu místních komunikací,
 • vybudování a obnovu školní sportovní infrastruktury,
 • vybudování a obnovu veřejných sportovišť a míst pasivního i aktivního odpočinku,
 • dotace na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov.

OBCE O VELIKOSTI 3 AŽ 10 TIS. OBYVATEL

Pro obce o velikosti od 3 000 do 10 000 obyvatel připravilo MMR dotace na:

 • obnovu místních komunikací,
 • dotace na vybudování a obnovu sportovní infrastruktury školních hřišť,
 • přestavbu veřejných budov

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Je nutné pravomocné stavební povolení.

Žádost o dotaci lze podat nejpozději do 17.12.2021, 12:00.

Každý dotační titul má jinou uznatelnost nákladů. Je nutné správně zpracovat rozpočet k žádosti o dotaci.

Projekty lze ukončit nejpozději do 31.12.2023.

Podpořenou sportovní infrastrukturu lze komerčně využívat maximálně do 20 % časové kapacity (pokud je zpoplatněno).

U místních komunikací nelze z dotace hradit obnova účelových komunikací. Také jsou neuznatelným nákladem chodníky, veřejné osvětlení, zeleň a mnoho dalšího. 

VYSOKÁ ŠANCE NA DOTACI

V tomto dotačním programu máme více než 90% úspěšnost. Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme Vám s přípravou žádosti o dotaci tak, abyste měli maximální šanci uspět. Konkurence žadatelů bude veliká a uspějí pouze kvalitně připravené projekty.  

Spolupracujeme jak s velkými městy, tak s malými obcemi a každému jsme schopni zpracovat individuální cenovou nabídku, která bude odpovídat jeho finančním možnostem. 

Žádost musí obsahovat

Z

Popis projektového záměru

Z

Stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Položkový rozpočet stavby

Výše dotace

 • Obce do 3 000 obyvatel 80% 80%
 • Obce od 3 000 do 10 000 obyvatel 70% 70%
 • Obce nad 10 000 obyvatel 60% 60%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!