Dotace pro profi i dobrovolné hasiče

29. června 2016 | Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program (IROP) rozdělí dotace pro hasiče. Výzva byla zveřejněna na konci tohoto měsíce a zájemci mohou o dotace z evropských strukturálních fondů žádat již od 1. července 2016. Žádosti je teoreticky možné podávat až do konce roku 2017. Ve skutečnosti bude příjem žádostí ukončen v okamžik, kdy se překročí objem financí vyhrazený pro tuto výzvu.  Pro žadatele je ve výzvě připraveno zhruba 1,78 mld. Kč.

Oprávněnými žadateli jsou města, obce, kraje a státní organizace. Žádat o dotaci můžete podat i pro jednotky sboru dobrovolných hasičů II. a III. kategorie.

CO LZE Z DOTACE PRO HASIČE HRADIT

Lze zrekonstruovat stávající hačiské zbrojnice, například obvodové stěny a nosné konstrukce, střešní konstrukce a střešní plášť, okna, dveře i vrata. Do způsobilých výdajů spadají také vnitřní úpravy – podlahy, stropy, příčky, administrativní, manipulační a skladové prostory (šatny, místnosti pro pohotovost, společné prostory), garážové prostory, dílny a podobně.

Do dotace pro hasiče lze zahrnout také výstavbu zcela nových objektů, přístavby, nástavby, vybudovaní zpevněných a manipulačních ploch v okolí stanice, vybudování příjezdových cest ke zbrojnici, oplocení, akustickou i vizuální signalizaci či inženýrské sítě k nejbližšímu přípojnému bodu.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

  • Tato výzva není zaměřena na nákup techniky, pouze na zajištění chodu hasičské stanice;
  • Je potřeba získat souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru příslušného kraje;
  • Hasičská stanice se musí nacházet na tzv. exponovaném území a rekonstrukce musí zajistit odolnost stanice vůči klimatickým jevům specifickým pro dané území obce s rozšířenou působností (extrémní sucho, sněhové srážky, větrné smrště, povodně apod.).

Tato výzva má skutečně mnoho specifik. Kontaktujte nás a my Vám rádi zdarma prověříme, zda-li jste oprávněným žadatelem v této výzvě.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Územní rozhodnutí

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Stanovisko HZS kraje

Výše dotace

  • Obce 90% 90%
  • Kraje 90% 90%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!