Dotace pro ITI Hradec-Pardubice v roce 2019

23. února 2018 | Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyčlenil několik miliard na dotace pro ITI Hradec-Pardubice. ITI Hradecko-pardubické aglomerace je území okolo hradecké a pardubické metropole, díky němuž mohou obce, které se nachází ve spádových oblastech Hradce Králové a Pardubic, získat miliardové dotace z Evropské unie. ITI Hradec-Pardubice rozdělí z tohoto balíku v roce 2019 finance zejména do oblastí dopravy, základního a neformálního vzdělávání i na podporu vodovodů.

Oprávněnými žadateli jsou města i obce i školské subjekty.

CO LZE Z DOTACE PRO ITI HRADEC-PARDUBICE HRADIT

Obce mohou pomocí dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace hradit například výstavbu cyklostezek.

Velice zajímavou příležitostí bude pro obce i města výzva zaměřená na bezpečnost dopravy, díky níž mohou žadatelé postavit zcela nové, nebo rekonstruovat stávající chodníky u frekventovaných silnic a místních komunikací.

Podpora bude poskytována také na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů. Obce tak mohou například zrekonstruovat svá stará nádraží, nebo postavit zcela nová.

Další dotace nabídne ITI Hradecko-pardubické aglomerace do oblastí základního i neformálního vzdělávání. Školy tak mohou například budovat bezbariérovost nebo nové odborné učebny a to formou nástaveb, přístaveb či rekonstrukcí. Mezi způsobilé výdaje patří také výukové pomůcky pro odborné předměty.

Podpora ze strany ITI Hradecko-pardubické aglomerace směřuje i do budování nových vodovodů.

Kompletní a aktuální seznam chystaných výzev pro rok 2019 naleznete v našem HARMONOGRAMU VÝZEV, nebo přímo v harmonogramu ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

O jednotlivých dotacích jsme již napsali mnoho článků v našem PŘEHLEDU DOTACÍ, pokud Vás zajímají podrobnosti, neváhejte si některý z článků přečíst. Články jsou krátké, avšak informačně bohaté, naleznete v nich ta nejdůležitější úskalí. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na našem emailu nebo telefonu.

Pokud si nejste jisti, zda-li se nacházíte na území hradecko-pardubické aglomerace, což je základní předpoklad pro podání úspěšné žádosti, podívejte se na SEZNAM OBCÍ ZDE.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Před samotným podáním žádosti o dotaci musí obec v dostatečném časovém předstihu informovat ITI Hradec-Pardubice o svém projektovém záměru a ten musí být obci ze strany ITI Hradecko-pardubické aglomerace schválen. Zkonzultujte s námi zdarma svůj projekt. Pokud to bude možné, rádi Vám poradíme, jak projekt upravit, aby byl v maximální možné míře v souladu s výzvou ITI Hradecko-pardubické aglomerace a Vám se zvýšila šance na dotaci.

Poté pro Vás můžeme zpracovat tzv. „projektový záměr“, který je před podáním žádosti o dotaci nutné zaslat poskytovateli dotace ke schválení. Teprve po schválení projektového záměru můžete začít žádat o dotaci.

Žádost o dotaci musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

 
Z

Žádost o stavební povolení

 
Z

Projektovou dokumentaci

 

Výše dotace

  • Obce 90% 90%
  • Školy 90% 90%
  • Neziskové organizace 95% 95%
  • Církve 95% 95%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.
Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!