Dotace pro ITI Ostrava v roce 2017

19. února 2018 | Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyčlenil několik miliard na dotace pro ITI Ostrava. ITI Ostrava je území okolo ostravské metropole, díky němuž mohou obce, které se nachází ve spádové oblasti Ostravy, získat miliardové dotace z Evropské unie. ITI Ostrava rozdělí v roce 2017 finance zejména do oblastí dopravy, vzdělávání a odpadového hospodářství.

Oprávněnými žadateli jsou města, obce, školská zařízení, neziskové organizace, ale i církve.

CO LZE Z DOTACE PRO ITI OSTRAVA HRADIT

Základní školy mohou nakoupit vybavení do učeben, aby zvýšily odborné kompetence žáků v přírodovědných, technických, jazykových či řemeslných předmětech. Podpořit lze například nové chemické laboraratoře, jazykové a IT učebny. Z dotace pro ITI Ostrava lze také hradit stavební úpravy spojené se zařízením bezbariérovosti školy, kupříkladu vybudovat nový výtah a bezbariérovou toaletu. Zlepšit lze rovněž vnitřní síťovou konektivitu školy a vnější připojení k internetu.

I středním školám, včetně těch soukromých, budou poskytovány vysoké dotace na zvýšení odborných kompetencí studentů v přírodovědných, technických, řemeslných a jazykových oborech. Stejně jako u základních škol se středním školám naskýtá jedinečná příležitost vybudovat ve škole bezbariérový přístup nejen budovy, ale i toalet a učeben. Školy které zlepší svou vnitřní síťovou konektivitu budou bodově zvýhodněny.

Podpora bude poskytována také na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů. Obce tak mohou například zrekonstruovat svá stará nádraží, nebo postavit zcela nová.

V oblasti odpadového hospodářství budou obcím poskytnuty dotace na vybudování nových sběrných dvorů nebo rozšíření kapacity těch stávajících. Obce si budou moci pořídit například také třídící linky, aby zintenzifikovaly třídění odpadů.

Kompletní a aktuální seznam chystaných výzev pro rok 2017 naleznete v našem HARMONOGRAMU VÝZEV, nebo přímo v harmonogramu ITI Ostrava.

O jednotlivých dotacích jsme již napsali mnoho článků v našem PŘEHLEDU DOTACÍ, pokud Vás zajímají podrobnosti, neváhejte si některý z článků přečíst. Články jsou krátké, avšak informačně bohaté, naleznete v nich ta nejdůležitější úskalí. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na našem emailu nebo telefonu.

Pokud si nejste jisti, zda-li se nacházíte na území ostravské aglomerace, což je základní předpoklad pro podání úspěšné žádosti, podívejte se na SEZNAM OBCÍ ZDE.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Před samotným podáním žádosti o dotaci musí obec v dostatečném časovém předstihu informovat ITI Ostravsko o svém projektovém záměru a ten musí být obci ze strany ITI Ostravsko schválen. Zkonzultujte s námi zdarma svůj projekt. Pokud to bude možné, rádi Vám poradíme, jak projekt upravit, aby byl v maximální možné míře v souladu s výzvou ITI Ostravy a Vám se zvýšila šance na dotaci.

Poté pro Vás můžeme zpracovat tzv. „projektový záměr“, který je před podáním žádosti o dotaci nutné zaslat poskytovateli dotace ke schválení. Teprve po schválení projektového záměru můžete začít žádat o dotaci.

Žádost o dotaci musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Územní rozhodnutí

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Průzkum trhu

Výše dotace

  • Obce 90% 90%
  • Školy 90% 90%
  • Neziskové organizace 95% 95%
  • Církve 95% 95%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!