Dotace na sociální podnikání

31. května 2016 | Soukromý sektor

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) výzvu na podporu sociálního podnikání. Zájemci  o dotace na sociální podnikání mohou podávat žádosti o dotaci až do 30. září 2016. Pro žadatele je do uvedeného data připraveno celých 100 mil. Kč.

Oprávněnými žadateli dotace na sociální podnikání jsou osoby samostatně výdělečně činné, firmy, družstva i neziskové organizace.

Projekt lze rovněž kombinovat s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu, z něhož lze také získat dotace na sociální podnikání. Z IROPu si narozdíl od OP Z můžete uhradit výdaje spojené s nákupem strojů, nemovitostí a podobně.

CO LZE Z DOTACE NA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ HRADIT

Z výzvy OP Z lze hradit zejména mzdy zaměstnanců sociálního podniku. Z výzvy lze rovněž hradit výdaje spojené se vzděláváním zaměstnanců a marketingem podniku.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Výzva má mnoho specifik. Doporučujeme proto sjednat si s námi schůzku a důkladně prozkoumat varianty projektu.

V sociálním podniku musí být minimálně 30 % zaměstnanců ze znevýhodněných skupin obyvatelstva, čímž se rozumí hlavně: osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením a osoby po výkonu trestu.

Sociální podnik musí rovněž použít minimálně 50 % svého zisku na zpětné investice do rozvoje podniku.

Dalším omezením může být také minimální výše výdajů projektu. Projektové záměry musí začínat minimálně na 1 mil. Kč. Maximálně lze pak žádat o příspěvek 6 mil. Kč.

Žádost musí obsahovat

Z

Podnikatelský plán

Z

Finanční plán

Výše dotace

  • Firmy a OSVČ 85% 85%
  • Neziskové organizace 85% 85%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!