Dotace na chodníky a cyklostezky v roce 2022 (IROP)

5. května 2022 | Veřejný sektor

Od října 2022 bude IROP znovu poskytovat evropské dotace na chodníky a cyklostezky. Národní dotace na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků a cyklostezek pak každoročně poskytuje i Státní fond dopravní infrastruktury, více se dozvíte ZDE.

Oprávněnými žadateli jsou zejména obce a města.

CO LZE Z DOTACE NA CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY HRADIT

Z výzvy IROPu lze hradit zejména stavby a stavební úpravy. Žadatelé mohou například rekonstruovat a modernizovat chodníky a cyklostezky podél frekventovanějších silnic I., II a III. třídy, nebo postavit infrastrukturu zcela novou.

Součástí žádosti dotace na chodníky a cyklostezky mohou být také různé podchody, lávky, ale i veřejné osvětlení v intravilánu obcí.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Dotace je poskytována pouze na chodníky, které svádí nemotorovou dopravu ze silnic s intenzitou dopravy přesahující 1 000 vozidel/den.

Výzva má mnoho specifik. Doporučujeme proto sjednat si s námi schůzku a důkladně prozkoumat varianty projektu.

Žádat mohou v podstatě jen ty obce, jejichž chodník nebo cyklistická stezka svedou pěší a cyklistickou dopravu z frekventovanějších komunikací a zvýší tak bezpečnost dopravy. Minimální intenzita dopravy na silnici, z níž chodník nebo cyklostezka svede dopravu, by měla být 500 vozidel/denně, ideálně však více. Aby žádost získala dostatek bodů v hodnocení, měl by chodník nebo cyklostezka napojovat několik přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení či bezprostředně napojovat zastávky integrované autobusové dopravy nebo železniční stanici.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

 
Z

Žádost o stavební povolení

 
Z

Projektovou dokumentaci

 
Z

Položkový rozpočet

 

Výše dotace

  • Obce 85% 85%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.
Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!